Ahmad Fadhly,ST.,MT
NIDN: 1025119001
NIY: -
Jenis Kelamin: Laki-Laki
T.T.L: Depok, 25 November 1990
Agama: Islam
Pendidikan: Magister Teknik Geologi
Jurusan: Teknik Geologi
Jabatan Fungsional: Asisten Ahli
Program Studi: Teknik Geologi
Alamat :
ndol ahmad fadhly